7. Příloha ŠVP I

7.1 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

7.1.1 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Náboženství

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Osnovy k výuce

pdf


1. roč.

pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


7.1.2 ZDRAVÍ A SPORT

Sportovní hry

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


7. roč.

pdf

8. roč.

pdf


Zdravotní tělesná výchova

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


4. roč.

pdf

5. roč.

pdf


facebook.png, 5,9kB linkedin.png, 5,9kB twitter.png, 5,9kB google_plus.png, 6,4kB
rss.png, 6,4kB sitemap.png, 6,4kB
email.png, 6,3kB