5. Učební osnovy

5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Český jazyk a literatura

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


1. roč.

pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.1.2 CIZÍ JAZYK

Anglický jazyk

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK

Cizí jazyk

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Matematika

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


1. roč.

pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Informatika

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Prvouka

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


1. roč.

pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf


Přírodověda

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


4. roč.

pdf

5. roč.

pdf


Vlastivěda

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


4. roč.

pdf

5. roč.

pdf


5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.5.1 DĚJEPIS

Dějepis

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Občanská výchova

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf


5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.6.1 FYZIKA

Fyzika

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.6.2 CHEMIE

Chemie

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.6.3 PŘÍRODOPIS

Přírodopis

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE)

Zeměpis

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.7 UMĚNÍ A KULTURA

5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Hudební výchova

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


1. roč.

pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


1. roč.

pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ

5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Rodinná výchova

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Tělesná výchova

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


1. roč.

pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Pracovní činnosti

Charakteristika předmětu

pdf

Výchovné a vzdělávací strategie

pdf

Průřezová témata

pdf

Standardy

pdf


1. roč.
pdf

2. roč.

pdf

3. roč.

pdf

4. roč.

pdf

5. roč.

pdf

6. roč.

pdf

7. roč.

pdf

8. roč.

pdf

9. roč.

pdf


facebook.png, 5,9kB linkedin.png, 5,9kB twitter.png, 5,9kB google_plus.png, 6,4kB
rss.png, 6,4kB sitemap.png, 6,4kB
email.png, 6,3kB